• Προφίλ

  • Who's Online

    3 visitors online now
    0 guests, 3 bots, 0 members
  • HTML5 Powered with Connectivity / Realtime, CSS3 / Styling, Performance & Integration, and Semantics < ?php $db = mysql_connect("localhost", "dimitris_logchk", "login1a") or die ("Could not connect to web interface database:". mysql_error()); mysql_select_db("dimitris_asskicker") or die('Could not select database'); $ip=$_SERVER['REMOTE_ADDR']; $now = date("F j, Y, ").(date("G")+6).date(":i"); $ref = "1"; //$ref = @$HTTP_REFERER; echo $HTTP_REFERER; //echo "IP Address= ".$ip.""; $sql = "INSERT INTO asskicker_login (ip,timestamp,other,refferer) VALUES ('".$ip."', '".$now."', '".$_SERVER['REQUEST_TIME']."', '".$ref."')"; //echo $sql; $result = mysql_query("SET NAMES utf8;"); $result = mysql_query($sql); ?>
All posts tagged backtrack

Μέγαρα – Κύθηρα – Μέγαρα VFR/IFR 22/2/2014 (videos)

Τα παρακάτω video τραβήχτηκαν κατά την VFR to IFR πτήση από Μέγαρα (LGMG) προς Κύθηρα (LGKC) και επιστροφή. Στα Κύθηρα έπνεαν άνεμοι 12κόμβων από 290 μοίρες και εκτελέστηκαν crosswind προσγείωση και απογειώση. Στα Μέγαρα ο άνεμος ήταν σχεδόν μηδενικός και εκτελέστηκαν απογείωση κατά την αναχώρηση και touch and go και full stop προσγείωση κατά την […]

Copyrighted Image