• Προφίλ

  • Who's Online

    1 visitors online now
    0 guests, 1 bots, 0 members
  • HTML5 Powered with Connectivity / Realtime, CSS3 / Styling, Performance & Integration, and Semantics < ?php $db = mysql_connect("localhost", "dimitris_logchk", "login1a") or die ("Could not connect to web interface database:". mysql_error()); mysql_select_db("dimitris_asskicker") or die('Could not select database'); $ip=$_SERVER['REMOTE_ADDR']; $now = date("F j, Y, ").(date("G")+6).date(":i"); $ref = "1"; //$ref = @$HTTP_REFERER; echo $HTTP_REFERER; //echo "IP Address= ".$ip.""; $sql = "INSERT INTO asskicker_login (ip,timestamp,other,refferer) VALUES ('".$ip."', '".$now."', '".$_SERVER['REQUEST_TIME']."', '".$ref."')"; //echo $sql; $result = mysql_query("SET NAMES utf8;"); $result = mysql_query($sql); ?>
All posts tagged cpl

#082 – Checkride και …πτυχιο!

Ώρες πτήσης: 213.5 Πτήση: #79 , #80 Ημερομηνία: 04/11/2015 Αφετηρία: LGMG Πορεία: EGN – KOR – LECHEO – KOR – EGN – LGMG – ALEPOCHORI Προορισμός: LGMG Ύψος πτήσης: 2000′ – 4000′ Αεροσκάφος: SX-BDZ, SX-ARM Η μεγάλη μέρα είχε φτάσει. O μαθητής αφού είχε ολοκληρώσει όλες τις εκπαιδευτικές πτήσεις και ασκήσεις τόσο σε κανονικό αεροπλάνο […]

#078 – Δικινητήριο ξανά

Ώρες πτήσης: 201 Πτήση: #72 Ημερομηνία: 19/10/2015 Αφετηρία: LGMG Πορεία: EGN – DAPORI – EGN Προορισμός: LGMG Ύψος πτήσης: 4000′ Αεροσκάφος: SX-BDZ Ο μαθητής μετά από μια εξαντλητική εβδομάδα πτήσεων είχε ένα ρεπό και πλέον ξανά για πτήση με το δικινητήριο. Ο καιρός δεν ήταν και ο καλύτερος δυνατός και στα Μέγαρα είχε κίνηση. Έτσι […]

#046 – Εισαγωγή στο IFR (Instrument Rating)

Ώρες πτήσης: 85 Πτήση: #38 Ημερομηνία: 2/11/2014 Αφετηρία: – Πορεία: – Προορισμός: – Ύψος πτήσης: 6000 – 15000′ Αεροσκάφος: SX-SIM Ο Μαθητής είχε περάσει τις 80 ώρες πτήσης και μετά από 3 solo πτήσεις, είχε έρθει ο καιρός να προχωρήσει στο IR, δηλαδή στην πτήση αποκλιστικά βασισμένη σε όργανα. Αυτή είναι υποχρεωτική εκπαίδευση για το […]

#039 – Groundschool

Ώρες πτήσης: 62 Ο μαθητής επέστρεψε από τις «διακοπές» του Πάσχα έχοντας μπει στον 2ο μήνα του Groundschool για το Atpl. Όλον αυτόν τον καιρό τι έκανε; Είχε απλά καταφέρει να συνδυάσει τη δουλειά (πρωινές ώρες) με τα μαθήματα για το Atpl (απογευματινές ώρες). Για να μην χάσει την επαφή με το πτητικό κομμάτι, είχε […]

Copyrighted Image