• Προφίλ

  • Who's Online

    2 visitors online now
    0 guests, 2 bots, 0 members
  • HTML5 Powered with Connectivity / Realtime, CSS3 / Styling, Performance & Integration, and Semantics < ?php $db = mysql_connect("localhost", "dimitris_logchk", "login1a") or die ("Could not connect to web interface database:". mysql_error()); mysql_select_db("dimitris_asskicker") or die('Could not select database'); $ip=$_SERVER['REMOTE_ADDR']; $now = date("F j, Y, ").(date("G")+6).date(":i"); $ref = "1"; //$ref = @$HTTP_REFERER; echo $HTTP_REFERER; //echo "IP Address= ".$ip.""; $sql = "INSERT INTO asskicker_login (ip,timestamp,other,refferer) VALUES ('".$ip."', '".$now."', '".$_SERVER['REQUEST_TIME']."', '".$ref."')"; //echo $sql; $result = mysql_query("SET NAMES utf8;"); $result = mysql_query($sql); ?>
All posts tagged dme

#081 – Σάμος και τέλος

Ώρες πτήσης: 210 Πτήση: #78 Ημερομηνία: 30/10/2015 Αφετηρία: LGMG Πορεία: EGN – KEA – L995 – RIPLI – G32 – IKARO – G 18 – URNIL – SAM – LGSM – RIPLI – VARIX – LGSO – S. KYTHNOS – AG. GEORGIOS – POROS – EGN Προορισμός: LGMG Ύψος πτήσης: 11000′ Αεροσκάφος: SX-BDZ Τη προηγούμενη […]

#068 – IFR στα Γιάννενα

Ώρες πτήσης: 150 Πτήση: #60 Ημερομηνία: 16/9/2015 Αφετηρία: LGMG Πορεία: EGN – KOR – L53 – GARTA – LGIO – GARTA – L53 – KOR Προορισμός: LGMG Ύψος πτήσης: F100 – F110 Αεροσκάφος: SX-ARM O μαθητής λόγω καιρού τις προηγούμενες φορές δεν είχε καταφέρει να πετάξει IFR και έτσι η σημερινή πτήση ήταν ευκαιρία να […]

#067 – Μήλος Crosswinds (+video)

Ώρες πτήσης: 145 Πτήση: #59 Ημερομηνία: 14/9/2015 Αφετηρία: LGMG Πορεία: EGN – POROS – AG. GEORGIOS – SOREV – LGML – SOREV – AG. GEORGIOS – POROS – EGN Προορισμός: LGMG Ύψος πτήσης: 2000 – 5500 Αεροσκάφος: SX-ARM Ο μαθητής πετούσε ξανά με τον Δ.Α. και ο καιρός ήταν ξανά άστατος. Είχαν συμφωνήσει να δούν […]

#061 – Κύθηρα VOR Z Approach

Ώρες πτήσης: 128 Πτήση: #53 Ημερομηνία: 03/7/2015 Αφετηρία: LGMG Πορεία: EGN – POROS – YDRA – VELOP – MONEVA – LGKC – MONEVA – VELOP – YDRA – POROS – EGN Προορισμός: LGMG Ύψος πτήσης: 2000 – 4500 Αεροσκάφος: SX-ARA Λίγες μέρες μετά ο μαθητής πετούσε ξανά με τον Ν.Π. Λόγω καιρού αλλά και του […]

#060 – Μήλος VOR/DME approach

Ώρες πτήσης: 125 Πτήση: #52 Ημερομηνία: 29/6/2015 Αφετηρία: LGMG Πορεία: EGN – POROS – YDRA – BADEL – LGML – BADEL – YDRA – POROS – EGN Προορισμός: LGMG Ύψος πτήσης: 2000 – 4500 Αεροσκάφος: SX-ARD O μαθητής θα πετούσε πρώτη φορά με τον Ν.Π. Λόγω του «διαλείμματος» που είχε κάνει στις πτήσεις δεν είχε […]

Copyrighted Image