• Προφίλ

  • Who's Online

    2 visitors online now
    0 guests, 2 bots, 0 members
  • HTML5 Powered with Connectivity / Realtime, CSS3 / Styling, Performance & Integration, and Semantics < ?php $db = mysql_connect("localhost", "dimitris_logchk", "login1a") or die ("Could not connect to web interface database:". mysql_error()); mysql_select_db("dimitris_asskicker") or die('Could not select database'); $ip=$_SERVER['REMOTE_ADDR']; $now = date("F j, Y, ").(date("G")+6).date(":i"); $ref = "1"; //$ref = @$HTTP_REFERER; echo $HTTP_REFERER; //echo "IP Address= ".$ip.""; $sql = "INSERT INTO asskicker_login (ip,timestamp,other,refferer) VALUES ('".$ip."', '".$now."', '".$_SERVER['REQUEST_TIME']."', '".$ref."')"; //echo $sql; $result = mysql_query("SET NAMES utf8;"); $result = mysql_query($sql); ?>
All posts tagged easa

#054 – IR Αθήνα – Καλαμάτα

Ώρες πτήσης: 109 Πτήση: #46 Ημερομηνία: 17/2/2015 Αφετηρία: – Πορεία: – Προορισμός: – Ύψος πτήσης: 3000 – 12000′ Αεροσκάφος: SX-SIM Ο μαθητής είχε μιλήσει χτες με τον Ν.Β. για τη σημερινή πτήση. «Έλα και θα τα δούμε εκείνη την ώρα» του είπε και έδωσαν ραντεβού για το πρωί. Σίγουρα θα είχε ενημερωθεί για τη πορεία […]

#048 – Ενόργανες προσεγγίσεις

Ώρες πτήσης: 91 Πτήση: #40 Ημερομηνία: 14/11/2014 Αφετηρία: – Πορεία: – Προορισμός: – Ύψος πτήσης: 5000′ Αεροσκάφος: SX-SIM Ο μαθητής μέσα σε περίπου 2 βδομάδες θα έκανε σήμερα το 3ο του session όσον αφορά την IR εκπαίδευση. Έχοντας κάνει Arcs, Holdings και διάφορες άλλες διαδικασίες που ακολουθούνται στην πτήση με όργανα, πριν ξεκινήσει τις ενόργανες […]

#046 – Εισαγωγή στο IFR (Instrument Rating)

Ώρες πτήσης: 85 Πτήση: #38 Ημερομηνία: 2/11/2014 Αφετηρία: – Πορεία: – Προορισμός: – Ύψος πτήσης: 6000 – 15000′ Αεροσκάφος: SX-SIM Ο Μαθητής είχε περάσει τις 80 ώρες πτήσης και μετά από 3 solo πτήσεις, είχε έρθει ο καιρός να προχωρήσει στο IR, δηλαδή στην πτήση αποκλιστικά βασισμένη σε όργανα. Αυτή είναι υποχρεωτική εκπαίδευση για το […]

#045 – Solo πτήση στη Καλαμάτα (+video)

Ώρες πτήσης: 82 Πτήση: #37 Ημερομηνία: 12/10/2014 Αφετηρία: LGMG (Μέγαρα) Πορεία: DAPORI – DAVRO – NAYPLIO – ASTOV – TRL – MEGA – MELI – LGKL (Καλαμάτα) – MELI – MEGA – TRL – ASTOV – NAYPLIO – DAVRO – DAPORI Προορισμός: LGMG (Μέγαρα) Ύψος πτήσης: 5000′ Αεροσκάφος: SX-ARD Η μέρα για την πτήση solo […]

#032 – Medical Class 1

Ώρες Πτήσης: 43 Ημερομηνία: 10/02/2014 Ο μαθητής είχε πάρει την απόφασή του. Το μόνο που ήθελε να εξασφαλίσει πριν προχωρήσει ήταν το Medical Class 1. Το απαραίτητο πιστοποιητικό για κάποιον αν θέλει να πετάξει ως πλήρωμα πιλοτηρίου επαγγελματικά. Είχε κάποιες ανησυχίες, όπως πιστεύω οι περισσότεροι για το θέμα της όρασης καθώς είχε ιστορικό (όχι κάτι […]

Copyrighted Image