• Προφίλ

  • Who's Online

    2 visitors online now
    0 guests, 2 bots, 0 members
  • HTML5 Powered with Connectivity / Realtime, CSS3 / Styling, Performance & Integration, and Semantics < ?php $db = mysql_connect("localhost", "dimitris_logchk", "login1a") or die ("Could not connect to web interface database:". mysql_error()); mysql_select_db("dimitris_asskicker") or die('Could not select database'); $ip=$_SERVER['REMOTE_ADDR']; $now = date("F j, Y, ").(date("G")+6).date(":i"); $ref = "1"; //$ref = @$HTTP_REFERER; echo $HTTP_REFERER; //echo "IP Address= ".$ip.""; $sql = "INSERT INTO asskicker_login (ip,timestamp,other,refferer) VALUES ('".$ip."', '".$now."', '".$_SERVER['REQUEST_TIME']."', '".$ref."')"; //echo $sql; $result = mysql_query("SET NAMES utf8;"); $result = mysql_query($sql); ?>
All posts tagged fly

#088 – Flying Moments #5

From Crete (Chania) to Europe All pictures were taken by me in non critical phases of flight. Enjoy!

#019 – En route για το solo (flapless και full flap προσγείωση)

Ώρες Πτήσης: 15 Πτήση: #13 Ημερομηνία: 10/12/2013 Αφετηρία: LGMG (Μέγαρα) Πορεία: Local flight Προορισμός: LGMG (Μέγαρα) Ύψος πτήσης: 1000′ Αεροσκάφος: SX-ARA Άλλο ένα παγωμένο πρωινό στα Μέγαρα και αυτή τη φορά δεν είχαν προηγηθεί τηλεφωνικές συνεννοήσεις για τον καιρό καθώς δεν υπήρχε κάποια πρόβλεψη σχετική. Ο μαθητής έφτασε ακριβώς στην ώρα που ήρθε και ο […]

Copyrighted Image