• Προφίλ

  • Who's Online

    1 visitors online now
    0 guests, 1 bots, 0 members
  • HTML5 Powered with Connectivity / Realtime, CSS3 / Styling, Performance & Integration, and Semantics < ?php $db = mysql_connect("localhost", "dimitris_logchk", "login1a") or die ("Could not connect to web interface database:". mysql_error()); mysql_select_db("dimitris_asskicker") or die('Could not select database'); $ip=$_SERVER['REMOTE_ADDR']; $now = date("F j, Y, ").(date("G")+6).date(":i"); $ref = "1"; //$ref = @$HTTP_REFERER; echo $HTTP_REFERER; //echo "IP Address= ".$ip.""; $sql = "INSERT INTO asskicker_login (ip,timestamp,other,refferer) VALUES ('".$ip."', '".$now."', '".$_SERVER['REQUEST_TIME']."', '".$ref."')"; //echo $sql; $result = mysql_query("SET NAMES utf8;"); $result = mysql_query($sql); ?>
All posts tagged flying

#088 – Flying Moments #5

From Crete (Chania) to Europe All pictures were taken by me in non critical phases of flight. Enjoy!

#087 – Flying Moments #4

Reached 500 flight hours on the Boeing 737-800NG. All pictures were taken by me in non critical phases of flight. Enjoy!

#086 – Flying Moments #3

With more than 6 months of flying with a transfer to a Greek base (CHQ – Chania)! All pictures were taken by me in non critical phases of flight. Enjoy!

#047 – IFR Holdings

Ώρες πτήσης: 88 Πτήση: #39 Ημερομηνία: 9/11/2014 Αφετηρία: – Πορεία: – Προορισμός: – Ύψος πτήσης: 6000 – 15000′ Αεροσκάφος: SX-SIM Ο μαθητής βρίσκονταν στο δρόμο για το αεροδρόμιο των Μεγάρων. Ο καιρός ήταν πολύ καλός αλλά ούτε και σήμερα θα έκανε πραγματική πτήση στο χώρο. Ήταν μόλις το δεύτερο session για το Instrument rating του. […]

Copyrighted Image