• Προφίλ

  • Who's Online

    3 visitors online now
    0 guests, 3 bots, 0 members
  • HTML5 Powered with Connectivity / Realtime, CSS3 / Styling, Performance & Integration, and Semantics < ?php $db = mysql_connect("localhost", "dimitris_logchk", "login1a") or die ("Could not connect to web interface database:". mysql_error()); mysql_select_db("dimitris_asskicker") or die('Could not select database'); $ip=$_SERVER['REMOTE_ADDR']; $now = date("F j, Y, ").(date("G")+6).date(":i"); $ref = "1"; //$ref = @$HTTP_REFERER; echo $HTTP_REFERER; //echo "IP Address= ".$ip.""; $sql = "INSERT INTO asskicker_login (ip,timestamp,other,refferer) VALUES ('".$ip."', '".$now."', '".$_SERVER['REQUEST_TIME']."', '".$ref."')"; //echo $sql; $result = mysql_query("SET NAMES utf8;"); $result = mysql_query($sql); ?>
All posts tagged global aviation

#082 – Checkride και …πτυχιο!

Ώρες πτήσης: 213.5 Πτήση: #79 , #80 Ημερομηνία: 04/11/2015 Αφετηρία: LGMG Πορεία: EGN – KOR – LECHEO – KOR – EGN – LGMG – ALEPOCHORI Προορισμός: LGMG Ύψος πτήσης: 2000′ – 4000′ Αεροσκάφος: SX-BDZ, SX-ARM Η μεγάλη μέρα είχε φτάσει. O μαθητής αφού είχε ολοκληρώσει όλες τις εκπαιδευτικές πτήσεις και ασκήσεις τόσο σε κανονικό αεροπλάνο […]

#080 – Προτελευταία εκπαιδευτική πτήση

Ώρες πτήσης: 205 Πτήση: #75 Ημερομηνία: 29/10/2015 Αφετηρία: LGMG Πορεία: KOR – ALEPOCHORI Προορισμός: LGMG Ύψος πτήσης: 4000′ Αεροσκάφος: SX-BDZ Ο μαθητής μετά από ένα διάλειμμα λίγων ημερών λόγω καιρού αλλά και άλλων υποχρεώσεων, κατευθύνονταν στο αεροδρόμιο των Μεγάρων. Αυτή τη φορά είχε πτήση με τον Διεθυντή εκπαίδευσης και αρχιεκπαιδευτή Σ.Μ. οποίος λόγω εργασίας σε […]

#079 – Stalls και Steep Turns πάνω από τα Μέγαρα

Ώρες πτήσης: 203 Πτήση: #73, #74 Ημερομηνία: 20/10/2015 Αφετηρία: LGMG Πορεία: – Προορισμός: LGMG Ύψος πτήσης: 4000′ Αεροσκάφος: SX-AKJ, SX-BDZ Ο μαθητής, συνεχίζοντας μια βδομάδα με πτήσεις, είχε την άνεση σήμερα καθώς ο καιρός δεν ήταν ιδανικός για να απομακρυνθούν από τα Μέγαρα, να βάλουν τα περίπου 40′ που υπολοίπονταν ακόμα στο μονοκινητήριο και μετά […]

#076 – MCC course

Ώρες πτήσης: 198 Πτήση: #66, #67, #68, #69, #70 Ημερομηνία: 10-15/10/2015 Αφετηρία: – Πορεία: – Προορισμός: – Ύψος πτήσης: – Αεροσκάφος: – Ο μαθητής είχε ολοκλρηώσει τις IR ώρες του στο Simulator και του έμεναν πλέον 20 ώρες MCC, 11 ώρες δικινητήριο και λίγότερο από μια ώρα μονοκινητήριο συν τις ώρες τις εξέτασης. Η φάση […]

#072 – Καλαμάτα-Ηράκλειο (500NM)

Ώρες πτήσης: 163 Πτήση: #64 Ημερομηνία: 03/10/2015 Αφετηρία: LGMG Πορεία: DDM – J65 – TRL – J61 – LGKL – ETILI – XAVIS – LGIR – EPALO – EGN Προορισμός: LGMG Ύψος πτήσης: FL100 – FL110 Αεροσκάφος: SX-ARD Ο μαθητής είχε ζητήσει να κάνει μια λίγο μεγαλύτερη πτήση σήμερα και η αρχική ιδέα ήταν να […]

Copyrighted Image