• Προφίλ

  • Who's Online

    3 visitors online now
    0 guests, 3 bots, 0 members
  • HTML5 Powered with Connectivity / Realtime, CSS3 / Styling, Performance & Integration, and Semantics < ?php $db = mysql_connect("localhost", "dimitris_logchk", "login1a") or die ("Could not connect to web interface database:". mysql_error()); mysql_select_db("dimitris_asskicker") or die('Could not select database'); $ip=$_SERVER['REMOTE_ADDR']; $now = date("F j, Y, ").(date("G")+6).date(":i"); $ref = "1"; //$ref = @$HTTP_REFERER; echo $HTTP_REFERER; //echo "IP Address= ".$ip.""; $sql = "INSERT INTO asskicker_login (ip,timestamp,other,refferer) VALUES ('".$ip."', '".$now."', '".$_SERVER['REQUEST_TIME']."', '".$ref."')"; //echo $sql; $result = mysql_query("SET NAMES utf8;"); $result = mysql_query($sql); ?>
All posts tagged Greece

#093 – Flying Moments #10

Last flights from Chania for 2017… Enjoy,

#090 – Flying Moments #7

Traveling all over Euror! From Vilnius, Lithuania to Chania, Greece via Poland, Germany and Italy.

#086 – Flying Moments #3

With more than 6 months of flying with a transfer to a Greek base (CHQ – Chania)! All pictures were taken by me in non critical phases of flight. Enjoy!

#048 – Ενόργανες προσεγγίσεις

Ώρες πτήσης: 91 Πτήση: #40 Ημερομηνία: 14/11/2014 Αφετηρία: – Πορεία: – Προορισμός: – Ύψος πτήσης: 5000′ Αεροσκάφος: SX-SIM Ο μαθητής μέσα σε περίπου 2 βδομάδες θα έκανε σήμερα το 3ο του session όσον αφορά την IR εκπαίδευση. Έχοντας κάνει Arcs, Holdings και διάφορες άλλες διαδικασίες που ακολουθούνται στην πτήση με όργανα, πριν ξεκινήσει τις ενόργανες […]

Απαράδεκτη εξυπηρέτηση από την HP Hellas

Σας παραθέτω τα κυριότερα αποσπάσματα της «επικοινωνίας» με την εξυπηρέτηση πελατών της HP Hellas. Αρχικά ένα mail σε συνέχεια επικοινωνιων με «λειτουργούς». Καλησπέρα σας, έπειτα από τη προτροπή σας μέσω twitter σας στέλνω τα στοιχεία επικοινωνίας μου. Τηλ. : 69——– S/n: ——– P/n: —— Έχω κάποια «θέματα» με την αρχική ενημέρωση για την εγγύηση αλλά […]

Copyrighted Image