• Προφίλ

  • Who's Online

    3 visitors online now
    0 guests, 3 bots, 0 members
  • HTML5 Powered with Connectivity / Realtime, CSS3 / Styling, Performance & Integration, and Semantics < ?php $db = mysql_connect("localhost", "dimitris_logchk", "login1a") or die ("Could not connect to web interface database:". mysql_error()); mysql_select_db("dimitris_asskicker") or die('Could not select database'); $ip=$_SERVER['REMOTE_ADDR']; $now = date("F j, Y, ").(date("G")+6).date(":i"); $ref = "1"; //$ref = @$HTTP_REFERER; echo $HTTP_REFERER; //echo "IP Address= ".$ip.""; $sql = "INSERT INTO asskicker_login (ip,timestamp,other,refferer) VALUES ('".$ip."', '".$now."', '".$_SERVER['REQUEST_TIME']."', '".$ref."')"; //echo $sql; $result = mysql_query("SET NAMES utf8;"); $result = mysql_query($sql); ?>
All posts tagged LGAV

#086 – Flying Moments #3

With more than 6 months of flying with a transfer to a Greek base (CHQ – Chania)! All pictures were taken by me in non critical phases of flight. Enjoy!

#076 – MCC course

Ώρες πτήσης: 198 Πτήση: #66, #67, #68, #69, #70 Ημερομηνία: 10-15/10/2015 Αφετηρία: – Πορεία: – Προορισμός: – Ύψος πτήσης: – Αεροσκάφος: – Ο μαθητής είχε ολοκλρηώσει τις IR ώρες του στο Simulator και του έμεναν πλέον 20 ώρες MCC, 11 ώρες δικινητήριο και λίγότερο από μια ώρα μονοκινητήριο συν τις ώρες τις εξέτασης. Η φάση […]

#068 – IFR στα Γιάννενα

Ώρες πτήσης: 150 Πτήση: #60 Ημερομηνία: 16/9/2015 Αφετηρία: LGMG Πορεία: EGN – KOR – L53 – GARTA – LGIO – GARTA – L53 – KOR Προορισμός: LGMG Ύψος πτήσης: F100 – F110 Αεροσκάφος: SX-ARM O μαθητής λόγω καιρού τις προηγούμενες φορές δεν είχε καταφέρει να πετάξει IFR και έτσι η σημερινή πτήση ήταν ευκαιρία να […]

#052 – IFR Πτήση

Ώρες πτήσης: 102 Πτήση: #45 Ημερομηνία: 8/2/2015 Αφετηρία: – Πορεία: – Προορισμός: – Ύψος πτήσης: 3000 – 10000′ Αεροσκάφος: SX-SIM Πέρασε λίγο παραπάνω από ένα μήνα και ο μαθητής βρίσκονταν ξανά στο αεροδρόμιο των Μεγάρων. Ελαφρώς καθυστερημένος λόγω της κινητης ο Γ.Π. ήδη τον περίμενε. Είχε να πετάξει καιρό και δεν είχε κάνει και πολλή […]

#050 – ILS Approach

Ώρες πτήσης: 96 Πτήση: #43 Ημερομηνία: 21/12/2014 Αφετηρία: – Πορεία: – Προορισμός: – Ύψος πτήσης: 3000 – 9000′ Αεροσκάφος: SX-SIM Μόλις ένα session πριν ο μαθητής ξεκινήσει τα emergencies, ήταν καλό να δούν μερικές προσεγγίσεις ακριβείας. Όσον αφορά την ακρίβεια, μετά από τις circling approaches όπου γίνονται με οπτική επαφή με το πεδίο προσγείωσης, υπάρχει […]

Copyrighted Image