• Προφίλ

  • Who's Online

    2 visitors online now
    0 guests, 2 bots, 0 members
  • HTML5 Powered with Connectivity / Realtime, CSS3 / Styling, Performance & Integration, and Semantics < ?php $db = mysql_connect("localhost", "dimitris_logchk", "login1a") or die ("Could not connect to web interface database:". mysql_error()); mysql_select_db("dimitris_asskicker") or die('Could not select database'); $ip=$_SERVER['REMOTE_ADDR']; $now = date("F j, Y, ").(date("G")+6).date(":i"); $ref = "1"; //$ref = @$HTTP_REFERER; echo $HTTP_REFERER; //echo "IP Address= ".$ip.""; $sql = "INSERT INTO asskicker_login (ip,timestamp,other,refferer) VALUES ('".$ip."', '".$now."', '".$_SERVER['REQUEST_TIME']."', '".$ref."')"; //echo $sql; $result = mysql_query("SET NAMES utf8;"); $result = mysql_query($sql); ?>
All posts tagged lgio

#075 – Simulator πριν από το MCC

Ώρες πτήσης: 178 Πτήση: #65 Ημερομηνία: 09/10/2015 Αφετηρία: LGKR Πορεία: LGKR – YNN – LGIO – LGTS Προορισμός: LGTS Ύψος πτήσης: FL110 Αεροσκάφος: SX-SIM Ο μαθητής είχε σχεδόν ολοκληρώσει τις ώρες του με το μονοκίνητηριο και πλέον του έμεναν 11 ώρες με δικινητήριο, και άλλες 23 ώρες σε εξομοιωτή εκ των οποίων οι 20 ήταν […]

#068 – IFR στα Γιάννενα

Ώρες πτήσης: 150 Πτήση: #60 Ημερομηνία: 16/9/2015 Αφετηρία: LGMG Πορεία: EGN – KOR – L53 – GARTA – LGIO – GARTA – L53 – KOR Προορισμός: LGMG Ύψος πτήσης: F100 – F110 Αεροσκάφος: SX-ARM O μαθητής λόγω καιρού τις προηγούμενες φορές δεν είχε καταφέρει να πετάξει IFR και έτσι η σημερινή πτήση ήταν ευκαιρία να […]

#055 – VOR A στο Αεροδρόμιο των Ιωαννίνων

Ώρες πτήσης: 112 Πτήση: #47 Ημερομηνία: 21/2/2015 Αφετηρία: – Πορεία: – Προορισμός: – Ύψος πτήσης: 3000 – 12000′ Αεροσκάφος: SX-SIM O μαθητής είχε ήδη πετάξει πρώτη φορά στον εξομοιώτή με τον Ν.Β. και έτσι πλέον είπε να του τηλεφωνήσει από τη προηγούμενη μέρα για να δει αν χρειάζεται να δει τα plates για κα΄ποιο συγκεκριμένο […]

Copyrighted Image