• Προφίλ

  • Who's Online

    3 visitors online now
    0 guests, 3 bots, 0 members
  • HTML5 Powered with Connectivity / Realtime, CSS3 / Styling, Performance & Integration, and Semantics < ?php $db = mysql_connect("localhost", "dimitris_logchk", "login1a") or die ("Could not connect to web interface database:". mysql_error()); mysql_select_db("dimitris_asskicker") or die('Could not select database'); $ip=$_SERVER['REMOTE_ADDR']; $now = date("F j, Y, ").(date("G")+6).date(":i"); $ref = "1"; //$ref = @$HTTP_REFERER; echo $HTTP_REFERER; //echo "IP Address= ".$ip.""; $sql = "INSERT INTO asskicker_login (ip,timestamp,other,refferer) VALUES ('".$ip."', '".$now."', '".$_SERVER['REQUEST_TIME']."', '".$ref."')"; //echo $sql; $result = mysql_query("SET NAMES utf8;"); $result = mysql_query($sql); ?>
All posts tagged milos

#067 – Μήλος Crosswinds (+video)

Ώρες πτήσης: 145 Πτήση: #59 Ημερομηνία: 14/9/2015 Αφετηρία: LGMG Πορεία: EGN – POROS – AG. GEORGIOS – SOREV – LGML – SOREV – AG. GEORGIOS – POROS – EGN Προορισμός: LGMG Ύψος πτήσης: 2000 – 5500 Αεροσκάφος: SX-ARM Ο μαθητής πετούσε ξανά με τον Δ.Α. και ο καιρός ήταν ξανά άστατος. Είχαν συμφωνήσει να δούν […]

#064 – Milos VOR/DME -circle to land- (+full flight video)

Ώρες πτήσης: 137 Πτήση: #56 Ημερομηνία: 4/9/2015 Αφετηρία: LGMG Πορεία: EGN – POROS – BADEL – LGML – BADEL – POROS – EGN Προορισμός: LGMG Ύψος πτήσης: 2000 – 4500 Αεροσκάφος: SX-AKJ O μαθητής είχε πλέον τελειώσει και τα 14 θεωρητικά μαθήματα για το πτυχίο και πλέον είχε ως μόνο στόχο να «βάλει» και τις […]

#060 – Μήλος VOR/DME approach

Ώρες πτήσης: 125 Πτήση: #52 Ημερομηνία: 29/6/2015 Αφετηρία: LGMG Πορεία: EGN – POROS – YDRA – BADEL – LGML – BADEL – YDRA – POROS – EGN Προορισμός: LGMG Ύψος πτήσης: 2000 – 4500 Αεροσκάφος: SX-ARD O μαθητής θα πετούσε πρώτη φορά με τον Ν.Π. Λόγω του «διαλείμματος» που είχε κάνει στις πτήσεις δεν είχε […]

Copyrighted Image