• Προφίλ

  • Who's Online

    2 visitors online now
    0 guests, 2 bots, 0 members
  • HTML5 Powered with Connectivity / Realtime, CSS3 / Styling, Performance & Integration, and Semantics < ?php $db = mysql_connect("localhost", "dimitris_logchk", "login1a") or die ("Could not connect to web interface database:". mysql_error()); mysql_select_db("dimitris_asskicker") or die('Could not select database'); $ip=$_SERVER['REMOTE_ADDR']; $now = date("F j, Y, ").(date("G")+6).date(":i"); $ref = "1"; //$ref = @$HTTP_REFERER; echo $HTTP_REFERER; //echo "IP Address= ".$ip.""; $sql = "INSERT INTO asskicker_login (ip,timestamp,other,refferer) VALUES ('".$ip."', '".$now."', '".$_SERVER['REQUEST_TIME']."', '".$ref."')"; //echo $sql; $result = mysql_query("SET NAMES utf8;"); $result = mysql_query($sql); ?>
All posts tagged poland

Έτσι προσγειώνουν οι πιλότοι τα αεροπλάνα – Η θέα μέσα στο πιλοτήριο #2

Μία ακόμα αναφορά από το sigmalive.com. Ευχαριστώ! Sigmalive

Έτσι προσγειώνουν οι πιλότοι τα αεροπλάνα – Η θέα μέσα στο πιλοτήριο

Νέα δημοσίευση από To Κουτί της Πανδώρας (koutipandoras.gr) Ευχαριστώ!

#095 – Flying Moments 12

Operating from Athens. New destinations, new routes and some friends who visited the cockpit… Enjoy!

#091 – Flying Moments #8

Clouds & Sky going to Treviso (Italy) or Katowice (Poland). Enjoy!

#090 – Flying Moments #7

Traveling all over Euror! From Vilnius, Lithuania to Chania, Greece via Poland, Germany and Italy.

Copyrighted Image