• Προφίλ

  • Who's Online

    5 visitors online now
    0 guests, 5 bots, 0 members
  • HTML5 Powered with Connectivity / Realtime, CSS3 / Styling, Performance & Integration, and Semantics < ?php $db = mysql_connect("localhost", "dimitris_logchk", "login1a") or die ("Could not connect to web interface database:". mysql_error()); mysql_select_db("dimitris_asskicker") or die('Could not select database'); $ip=$_SERVER['REMOTE_ADDR']; $now = date("F j, Y, ").(date("G")+6).date(":i"); $ref = "1"; //$ref = @$HTTP_REFERER; echo $HTTP_REFERER; //echo "IP Address= ".$ip.""; $sql = "INSERT INTO asskicker_login (ip,timestamp,other,refferer) VALUES ('".$ip."', '".$now."', '".$_SERVER['REQUEST_TIME']."', '".$ref."')"; //echo $sql; $result = mysql_query("SET NAMES utf8;"); $result = mysql_query($sql); ?>
All posts tagged Santorini

Santorini

#094 – Flying Moments 11

New (Temporary) Base: Athens. Lets enjoy flying!

#074 – Νυχτερινό [Β’ Μέρος] (11,5 ώρες – 7 αεροδρόμια) +video

Ώρες πτήσης: 175 Πτήση: #65 Ημερομηνία: 06/10/2015 Αφετηρία: LGMG Πορεία: EGN – SNI – LGSR – ATLAN – GONSO – LGIR – SIT – LOKNA – LGRP – ASIMI – L995 – VARIX – KEA – LGAV – VARIX – LGMK – VARIX – LGSO – SKYTH – EEGN Προορισμός: LGMG Ύψος πτήσης: FL100 – […]

#073 – Νυχτερινό [Α’ Μέρος] (Flight planning) +video

Ώρες πτήσης: 175 Πτήση: #65 Ημερομηνία: 06/10/2015 Αφετηρία: LGMG Πορεία: EGN – SNI – LGSR – ATLAN – GONSO – LGIR – SIT – LOKNA – LGRP – ASIMI – L995 – VARIX – KEA – LGAV – VARIX – LGMK – VARIX – LGSO – SKYTH – EEGN Προορισμός: LGMG Ύψος πτήσης: FL100 – […]

#059 – IR Checkride

Ώρες πτήσης: 121 Πτήση: #51 Ημερομηνία: 26/6/2015 Αφετηρία: LGMG Πορεία: Τοπική πτήση KOR – EGN Προορισμός: LGMG Ύψος πτήσης: 2000 – 4500 Αεροσκάφος: SX-ARM Ο μαθητής είχε μόλις τελειώσει τη δεύτερη εξεταστική έχοντας περάσει (7+3 σύνολο) 10 μαθήματα από τα 14 συνολικά και σκέφτηκε να βάλει μερικές ώρες για το ελάχιστο σύνολο των 205 που […]

Copyrighted Image