• Προφίλ

  • Who's Online

    1 visitors online now
    0 guests, 1 bots, 0 members
  • HTML5 Powered with Connectivity / Realtime, CSS3 / Styling, Performance & Integration, and Semantics < ?php $db = mysql_connect("localhost", "dimitris_logchk", "login1a") or die ("Could not connect to web interface database:". mysql_error()); mysql_select_db("dimitris_asskicker") or die('Could not select database'); $ip=$_SERVER['REMOTE_ADDR']; $now = date("F j, Y, ").(date("G")+6).date(":i"); $ref = "1"; //$ref = @$HTTP_REFERER; echo $HTTP_REFERER; //echo "IP Address= ".$ip.""; $sql = "INSERT INTO asskicker_login (ip,timestamp,other,refferer) VALUES ('".$ip."', '".$now."', '".$_SERVER['REQUEST_TIME']."', '".$ref."')"; //echo $sql; $result = mysql_query("SET NAMES utf8;"); $result = mysql_query($sql); ?>
All posts tagged thessaloniki

#090 – Flying Moments #7

Traveling all over Euror! From Vilnius, Lithuania to Chania, Greece via Poland, Germany and Italy.

#087 – Flying Moments #4

Reached 500 flight hours on the Boeing 737-800NG. All pictures were taken by me in non critical phases of flight. Enjoy!

#086 – Flying Moments #3

With more than 6 months of flying with a transfer to a Greek base (CHQ – Chania)! All pictures were taken by me in non critical phases of flight. Enjoy!

#075 – Simulator πριν από το MCC

Ώρες πτήσης: 178 Πτήση: #65 Ημερομηνία: 09/10/2015 Αφετηρία: LGKR Πορεία: LGKR – YNN – LGIO – LGTS Προορισμός: LGTS Ύψος πτήσης: FL110 Αεροσκάφος: SX-SIM Ο μαθητής είχε σχεδόν ολοκληρώσει τις ώρες του με το μονοκίνητηριο και πλέον του έμεναν 11 ώρες με δικινητήριο, και άλλες 23 ώρες σε εξομοιωτή εκ των οποίων οι 20 ήταν […]

#056 – Σκιάθος ή Θεσσαλονίκη

Ώρες πτήσης: 115 Πτήση: #48 Ημερομηνία: 28/2/2015 Αφετηρία: – Πορεία: – Προορισμός: – Ύψος πτήσης: 3000 – 12000′ Αεροσκάφος: SX-SIM Ο μαθητής είχε βρει ένα ρυθμό, και συνδύαζε σχολή, δουλειά και πτήσεις. Είχε εξοικειωθεί και με την εκπαίδευση του Ν.Β. και έτσι η επόμενη πτήση ήταν για Σκιάθο ή τελικά για Θεσσαλονίκη; «Πάμε και θα […]

Copyrighted Image