• Προφίλ

  • Who's Online

    2 visitors online now
    0 guests, 2 bots, 0 members
  • HTML5 Powered with Connectivity / Realtime, CSS3 / Styling, Performance & Integration, and Semantics < ?php $db = mysql_connect("localhost", "dimitris_logchk", "login1a") or die ("Could not connect to web interface database:". mysql_error()); mysql_select_db("dimitris_asskicker") or die('Could not select database'); $ip=$_SERVER['REMOTE_ADDR']; $now = date("F j, Y, ").(date("G")+6).date(":i"); $ref = "1"; //$ref = @$HTTP_REFERER; echo $HTTP_REFERER; //echo "IP Address= ".$ip.""; $sql = "INSERT INTO asskicker_login (ip,timestamp,other,refferer) VALUES ('".$ip."', '".$now."', '".$_SERVER['REQUEST_TIME']."', '".$ref."')"; //echo $sql; $result = mysql_query("SET NAMES utf8;"); $result = mysql_query($sql); ?>
All posts tagged tsl

#075 – Simulator πριν από το MCC

Ώρες πτήσης: 178 Πτήση: #65 Ημερομηνία: 09/10/2015 Αφετηρία: LGKR Πορεία: LGKR – YNN – LGIO – LGTS Προορισμός: LGTS Ύψος πτήσης: FL110 Αεροσκάφος: SX-SIM Ο μαθητής είχε σχεδόν ολοκληρώσει τις ώρες του με το μονοκίνητηριο και πλέον του έμεναν 11 ώρες με δικινητήριο, και άλλες 23 ώρες σε εξομοιωτή εκ των οποίων οι 20 ήταν […]

Copyrighted Image