• Προφίλ

  • Who's Online

    2 visitors online now
    0 guests, 2 bots, 0 members
  • HTML5 Powered with Connectivity / Realtime, CSS3 / Styling, Performance & Integration, and Semantics < ?php $db = mysql_connect("localhost", "dimitris_logchk", "login1a") or die ("Could not connect to web interface database:". mysql_error()); mysql_select_db("dimitris_asskicker") or die('Could not select database'); $ip=$_SERVER['REMOTE_ADDR']; $now = date("F j, Y, ").(date("G")+6).date(":i"); $ref = "1"; //$ref = @$HTTP_REFERER; echo $HTTP_REFERER; //echo "IP Address= ".$ip.""; $sql = "INSERT INTO asskicker_login (ip,timestamp,other,refferer) VALUES ('".$ip."', '".$now."', '".$_SERVER['REQUEST_TIME']."', '".$ref."')"; //echo $sql; $result = mysql_query("SET NAMES utf8;"); $result = mysql_query($sql); ?>
All posts tagged syros

#081 – Σάμος και τέλος

Ώρες πτήσης: 210 Πτήση: #78 Ημερομηνία: 30/10/2015 Αφετηρία: LGMG Πορεία: EGN – KEA – L995 – RIPLI – G32 – IKARO – G 18 – URNIL – SAM – LGSM – RIPLI – VARIX – LGSO – S. KYTHNOS – AG. GEORGIOS – POROS – EGN Προορισμός: LGMG Ύψος πτήσης: 11000′ Αεροσκάφος: SX-BDZ Τη προηγούμενη […]

#074 – Νυχτερινό [Β’ Μέρος] (11,5 ώρες – 7 αεροδρόμια) +video

Ώρες πτήσης: 175 Πτήση: #65 Ημερομηνία: 06/10/2015 Αφετηρία: LGMG Πορεία: EGN – SNI – LGSR – ATLAN – GONSO – LGIR – SIT – LOKNA – LGRP – ASIMI – L995 – VARIX – KEA – LGAV – VARIX – LGMK – VARIX – LGSO – SKYTH – EEGN Προορισμός: LGMG Ύψος πτήσης: FL100 – […]

#073 – Νυχτερινό [Α’ Μέρος] (Flight planning) +video

Ώρες πτήσης: 175 Πτήση: #65 Ημερομηνία: 06/10/2015 Αφετηρία: LGMG Πορεία: EGN – SNI – LGSR – ATLAN – GONSO – LGIR – SIT – LOKNA – LGRP – ASIMI – L995 – VARIX – KEA – LGAV – VARIX – LGMK – VARIX – LGSO – SKYTH – EEGN Προορισμός: LGMG Ύψος πτήσης: FL100 – […]

#031 – Pilot in Command

Ώρες Πτήσης: 43 Πτήση: #27 Ημερομηνία: 05/02/2014 Αφετηρία: LGMG (Μέγαρα) Πορεία: EGN – POROS – AG GEORGIOS – S. KYTHNOS – LGSO (Σύρος) – VARIX – LGNX (Νάξος) – VARIX – S. KYTHNOS – AG. GEORGIOS – POROS – EGN Προορισμός: LGMG (Μέγαρα) Ύψος πτήσης: 1500′ – 3500′ Αεροσκάφος: SX-ARA Ο μαθητής πλησίαζε τις 45 […]

#030 – Σύρος – Νάξος – Μέγαρα

Ώρες Πτήσης: 39 Πτήση: #26 Ημερομηνία: 23/01/2014 Αφετηρία: LGMG (Μέγαρα) Πορεία: EGN – POROS – AG GEORGIOS – S. KYTHNOS – LGSO (Σύρος) – VARIX – LGNX (Νάξος) – VARIX – S. KYTHNOS – AG. GEORGIOS – POROS – EGN Προορισμός: LGMG (Μέγαρα) Ύψος πτήσης: 1500′ – 3500′ Αεροσκάφος: SX-ARD Ο μαθητής είχε ακόμα στο […]

Copyrighted Image